xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]

RHEL5.5安装rrdtool 解决多多依赖关系

时间:2019-10-21 08:06来源:计算机
 在一些监控软件中需要借助rrdtool绘图,然后安装rrdtool这个画图工具的时候经常报错,下面就简单说明下安装步骤(RHEL5.532bit)。     1. 下载并安装pkg-config export PREFIX=/usr/local/rrdto

 在一些监控软件中需要借助rrdtool绘图,然后安装rrdtool这个画图工具的时候经常报错,下面就简单说明下安装步骤(RHEL5.5 32bit)。

    1. 下载并安装pkg-config

export PREFIX=/usr/local/rrdtool  export CFLAGS="-O3 -fPIC" export LDFLAGS="-Wl,--rpath -Wl,${PREFIX}/lib" export PKG_CONFIG_PATH=${PREFIX}/lib/pkgconfig   tar zxvf pkg-config-0.23.tar.gz  cd pkg-config-0.23  ./configure --prefix=$PREFIX  make && make install  cd .. 

    2. 下载并安装zlib、libpng、freetype、libxml2、fontconfig

tar zxvf zlib-1.2.3.tar.gz  cd zlib-1.2.3  ./configure --prefix=$PREFIX  make && make install  cd ..   tar zxvf libpng-1.2.18.tar.gz  cd libpng-1.2.18  ./configure --prefix=$PREFIX  make && make install  cd ..   tar zxvf freetype-2.3.5.tar.gz  cd freetype-2.3.5  ./configure --prefix=$PREFIX  make && make install  cd ..   tar zxvf libxml2-2.6.3.tar.gz  cd libxml2-2.6.3  ./configure --prefix=$PREFIX  make && make install  cd ..   tar zxvf fontconfig-2.4.2.tar.gz  cd fontconfig-2.4.2  ./configure --prefix=$PREFIX --with-freetype-config=$PREFIX/bin/freetype-config --with-expat-lib=/usr/lib  make && make install  cd .. 

    3. 下载并安装pixman、cairo、glib、pango

tar zxvf pixman-0.10.0.tar.gz  cd pixman-0.10.0  ./configure --prefix=$PREFIX  make && make install  cd ..   tar zxvf cairo-1.6.4.tar.gz  cd cairo-1.6.4  ./configure --prefix=$PREFIX --enable-xlib=no --enable-xlib-render=no --enable-win32=no  make && make install  cd ..   tar zxvf glib-2.15.4.tar.gz  cd glib-2.15.4  ./configure --prefix=$PREFIX  make && make install  cd ..   tar zxvf pango-1.21.1.tar.gz  cd pango-1.21.1  ./configure --prefix=$PREFIX --without-x  make && make install  cd .. 

    4. 下载并安装rrdtool

tar xzvf rrdtool-1.3.8.tar.gz  cd rrdtool-1.3.8  ./configure --prefix=$PREFIX  make && make install  cd .. 

图片 1

编辑:计算机 本文来源:RHEL5.5安装rrdtool 解决多多依赖关系

关键词:

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了